Članska iskaznica

Prijava u lovačko društvo

Prijaviti se može na dva načina:

  • u jedno od lovačkih društava, udruga kao kandidat – pripravnik koji vas putem Lovačkog saveza Šibensko-kninske županije prijavljuju u Hrvatski lovački savez,
  • Direktno u Lovački savez Šibensko-kninske županije

Sljedeći korak je popunjavanje Prijavnice za upis u program osposobljavanja za lovca te se s kandidatom sklapa pisani Ugovor o osposobljavanju za lovca i polaganju lovačkog ispita.

Svi pripravnici moraju prisustvovati predavanjima koja traju ukupno 90 sati, a dijele se na šest različitih ispitnih područja:

  1. Povijest hrvatskog lovstva, pravni propisi u lovstvu, lovačka umjetnost i lovačka glasila
  2. Prirodoslovlje i bolesti divljači
  3. Gospodarenje lovištem i divljači, načini lova, lovačka etika i lovački običaji, snalaženje u prirodi, prva pomoć u lovu
  4. Lovna kinologija
  5. Lovačko oružje, strjeljivo i lovna balistika
  6. Osnove ekologije i zaštite prirode

Nakon završetka predavanja organizira se lovački ispit.

Ispit se sastoji od pisanog, potom i usmenog dijela, a koji se polaže se pred ispitnim povjerenstvom kojeg čini predsjednik i ispitivači za pojedino ispitno područje.

Ukoliko ispitanik uspješno odgovori na 70 % ili više postavljenih pitanja, ima pravo pristupa na usmeni dio ispita. Nakon uspješno položenog usmenog ispita ispitaniku se izdaje Uvjerenje o osposobljenosti kao i Diploma o položenom lovačkom ispitu.

Ukoliko usmenom dijelu ispita ispitanik koji ne zadovolji iz jednog ili dva ispitna područja upućuje se na ponovno polaganje usmenog ispita iz područja koje nije položio. Ako ispitanik koji ne zadovolji na usmenom više od dva ispitna područja ponovno se upućuje na pismeni dio ispita.

Zahtjev za lovačkom iskaznicom

Nakon položenog lovačkog ispit podnosi se Zahtjev za izdavanje lovačke iskaznice i Molba za prijem u Lovačko društvo, udrugu, te se podnosi Zahtjev za izdavanje odobrenja za nabavu oružja policijskoj postaji.

Uz osobe koji su položili lovački ispit, pravo na lovačku iskaznicu imaju i ostale fizičke osobe koji su tijekom višeg ili visokoškolskog obrazovanja završili odgovarajući nastavni program iz lovstva te temeljem toga od HLS-a dobio uvjerenje o položenom lovačkom ispitu.

Iskaznica vrijedi pet lovnih godina. Valja napomenuti da iskaznica vrijedi samo uz markicu za tekuću lovnu godinu.

Lovci koji su putem lovačkih udruga, a one putem županijskih lovačkih saveza, učlanjeni u HLS, lovačka iskaznica bit će izdana prema matičnoj evidenciji članstva u HLS-u. Lovcima koji nisu članovi HLS-a lovačku iskaznicu izdat će HLS na zahtjev lovca. Zahtjev se podnosi na obrascu “Zahtjev za izdavanje lovačke iskaznice”.

Stranoj osobi će HLS izdati lovačku iskaznicu na zahtjev ovlaštenika prava lova, gdje će strani državljanin prvi put loviti te godine uz dokaz o položenom lovačkom ispitu ili je ishodila dozvolu za nošenje lovačkog oružja prema propisima zemlje iz koje dolazi. Za strane lovce lovačka iskaznica ima valjanost za onu kalendarsku godinu za koju je izdana i vrijedi za sva lovišta u Republici Hrvatskoj.

Dizajn - TempraIT.