DOAJEN HRVATSKOG LOVSTVA

11. svibnja 2023. LSSKZ Web objave

Kako kazati za Josipa Čobanova p. Nikole drugačije, nego da je doajen hrvatskog lovstva, kad je ogromna većina članova HLS-a mlađa nego što iznosi njegov „lovački staž“. Naime, ovaj još uvijek aktivan lovac, a razumljivo zbog njegovih godina da motorika nije kao što je bila nekada, ali nema predaje. Rođen je 21. ožujka 1930 u Burnjem Primoštenu, tadašnja Općina Šibenik i od mladih dana bio je zainteresiran za lov. Tako se 1955. godine prijavio i bio je stažist, a lovački ispit je položio 1957. godine o čemu svjedoči i njegova diploma. Pošto je živio u Burnjem Primoštenu učlanio se u lovačko društvo „Jastreb“ iz Primoštena i tamo je bio član sve do 1962. godine. Preseljenjem te godine u Šibenik odmah se učlanio 1963. u lovačko društvo „Šibenik“, čiji je član i danas. U više navrata je bio član Skupštine, u više navrta član Izvršnog odbora, točnije tri puta. Moramo napomenuti da je tada lovačko društvo „Šibenik“ bilo veliko po teritoriju,  ali i članstvu, jer je sada od tog društva nastalo četiri društva. Bio je izabran i za povjerenika za Donje polje, dio lovišta koje je i danas u sastavu lovačkog društva „Šibenik“. Iz razgovora sa starijim članovima nismo mogli čuti nego samo riječi hvale za Josipa Čobanova, a i činjenica da se nikada nije vodio disciplinski postupak protiv njega, odnosno uvijek je bio primjer svojim zalaganjem za dobrobit i napredak društva, bilo da se treba izgraditi kakvo pojilište, a i samo ponašanje u lovištu tijekom lova. Dobitnik je lovačkih odlikovanja III i II reda,  a nadamo se da će dobiti uskoro i I reda, jer to je zaslužio. Bio je aktivan godinama u gađanju glinenih golubova od samog početka u svom društvu. Najprije je streljana bila na mulu u Mučića, pa zatim kod stare kožare u Jadrtovcu i opet kad se napravila automatska streljana u Mučićima. Svoju strast za lovom je prenio i na sina Draška Čobanova koji je u više navrata bio predsjednik lovačkog društva „Šibenik“. U ime svih članova HLS-a možemo poželjeti Josipu Čobanovu da ga zdravlje posluži i da bude još godinama naš član.
 
 
Joško Erceg

Dizajn - TempraIT.