IZBORNA SKUPŠTINA U LOVAČKOM DRUŠTVU „VUK“ PERKOVIĆ

6. lipnja 2021. LSSKZ Web objave

IZBORNA SKUPŠTINA U LOVAČKOM DRUŠTVU

„VUK“ PERKOVIĆ

 

NAKON ČETIRI MANDATA ODLUČIO DA JE BILO „DOSTA“

 

 

Uprava lovačkog društva na čelu sa predsjednikom Grgom Vukšićem sazvala je Zbor lovaca 18. travnja 2021. godine, na otvorenom pored lovačkog doma. Poštovale su se sve epidemiološke mjere vezano uz nastalu situaciju tako da su razmaci između stolica bili kako i nalažu mjere. Društvo ima 52 člana i na Zbor se odazvalo njih 37. Pošto su među sobom izabrali njih 15 za Izbornu skupštinu, ista je potom odmah mogla nastaviti sa radom. Grgo Vukšić je već i prije najavio da se više neće kandidirati za predsjednika, te da mu je „dosta“ nakon četiri odlično odrađena mandata. Kao što i sam kaže, kad se sagleda što je sve urađeno u njegovim mandatima, ne može se, a da se ne spomene kako su odmah u prvom mandatu krenuli u realizaciju izgradnje lovačkog doma. Do tada su koristili dotrajali kontejner, kao „podstanari“ i svakog trenutka su mogli izgubiti pravo korištenja istoga, što se u konačnici i dogodilo. Pošto su u dogovoru sa lokalnim vlastima dobili odobrenje da zapušteni mjesni objekt urede kao lovački dom, odmah se uz sudjelovanje svih članova društva krenulo u realizaciju plana. Svi su se uključili kako je i koliko tko mogao i nikome nije niti padalo na pamet da nekome prigovori da je netko sudjelovao više ili manje. Bitno je da su svi zadovoljni i da je cilj postignut. Uz dom također se pristupilo izgradnji objekta s neophodnim sadržajima, kao što je prostorija za obradu divljači, nusprostorijama i salom za druženje lovaca s neizostavnim dijelom za ovo podneblje – kominom. Opet da se ne iznevjeri tradicija Dalmacije, a najviše druženja članova pa i šire zajednice, uz dom je izgrađena i neizostavna balotana. Također su uloženi ogromni napori članova u izgradnju i održavanje lovno-tehničkih objekata kao što su čeke, pojilišta i hranilišta i sve je ostvareno zajedničkim naporom i doprinosom svih lovaca, nikad ne gledajući koliko je tko dao, već vjerujući da je svatko dao svoj optimum. Šesnaest godina nije niti malo, ali to je tako brzo proletjelo i na sam vrh dolaze oni koji znaju kako, a Grgo je očito znao, te se sa vrha puno bolje vidi, odnosno donese odluka kako dostojanstveno sići s „trona“ i omogućiti drugim kolegama da osjete „blagodati“ uloge predsjednika jednog društva. Uz svu zahvalu Grgi Vukšiću koji je vodio svoje društvo besprijekorno, a isto tako uvijek aktivno sudjelovao u radu izvršnog odbora lovačkog saveza Šibensko-kninske županije, ne možemo a da ne spomenemo da je dobitnik svih lovačkih odlikovanja, među kojim je i Zlatne plakete Sv. Huberta. Na posljednjoj skupštini je izabran za počasnog predsjednika svog društva i kao što je sam istakao na kraju mandata, da sa ponosom, čista obraza, zadovoljan učinjenim i uzdignute glave, može od srca kazati – Vridilo je.

Na prijedlog da se za predsjednika kandidira Josip Škrapić nije nitko imao nikakvih primjedbi, a niti je više bilo nekakvih protukandidata, tako da „blagodati“ predsjednika lovačkog društva „Vuk“ Perković u slijedećem mandatu će na svojim leđima nositi mlađahni Josip Škrapić. Uz njega u Izvršni odbor su izabrani: Ante Perković kao dopredsjednik društva, Mate Spahija kao tajnik, Josip Perković kao lovnik i Marijan Renje kao blagajnik. U Nadzorni odbor uz predsjednika Maria Vučenovića su izabrani Željko Dražić i Robert Radnić, dok su u Stegovni sud uz predsjednika Svetina Perkovića izabrani Dinko Celić i Toni Rakić. Od srca želimo svima da svoje funkcije obnašaju u duhu lova i lovačkog druženja. Samo neka nastave tradiciju svojih starijih kolega.

 

 

 

Joško Erceg

Dizajn - TempraIT.