IZBORNA SKUPŠTINA U LOVAČKOM SAVEZU ŠIBENSKO-KNINSKE ŽUPANIJE

13. lipnja 2023. LSSKZ Web objave

U prostorijama restorana „Atrium“ lovački savez Šibensko-kninske županije je 07. lipnja organizirao Izbornu skupštinu. Kao što i priliči predsjednik Nediljko Dujić je pozdravio sve nazočne, a posebno predsjednika HLS-a Ivicu Budora i predstavnika iz ministarstva Davora Zeca, uslijed čega su slijedile državna himna i minuta šutnje za sve preminule članove, branitelje i pokojnog predsjednika Đuru Dečaka. Pošto je komisija za verifikaciju utvrdila da je skupštini nazočno 28 od 30 članova, ista je mogla nastaviti sa radom i donositi pravovaljane odluke, a sve u skladu sa jednoglasno prihvaćenim dnevnim redom.

            Predsjednik Nediljko Dujić se osvrnuo na proteklo razdoblje i utvrđeno je da se usprkos situaciji koja je nastala vezano uz svima dobro poznati Covid. Sudjelovalo se u raznim aktivnostima bilo da se radi o humanitarnim aktivnostima vezano uz spomenutu pandemiju, ali nažalost i sudjelovanje u sanaciji šteta nastalih uslijed potresa u unutrašnjosti države. Nadasve promocija lovstva nije izostala, a i opet se vratio toliko željan lovački bal. Edukaciju za lovce je uspješno završilo 149 polaznika, a za lovnike 147, dok je 3 nova lovočuvara. Uspješno se organizira lovno streljaštvo na nivou lovačkog saveza županije, a isto tako uvijek se aktivno sudjeluje u proslavi Sv. Huberta bilo gdje da se organizira na nivou HLS-a. Financijski su uvijek spremni pomoči svim članicama saveza, pa je tako i pomoglo se da se izgradi streljana na Bogočinu u Unešiću. Od ove godine čak se išlo dalje pa se i na nivou države osnovala prva lovačka klapa „Sveti Hubert“. Vezano uz financijsko izviješće za proteklu godinu, prihodi su iznosili 115.437,98 eura, a rashodi 108.455,67, što proizlazi da je godina završila sa dobitkom od 6.982,31 eura i isti se pohranio u vlastiti fond.

            Kao što i priliči Izbornoj skupštini najprije se pristupilo razrješnici dosadašnjeg vodstva na nivou lovačkog saveza Šibensko-kninske županije, pa se krenulo sa izborom novog. za predsjednika se jedini kandidirao dosadašnji predsjednik Nediljko Dujić, a i isti je također na prije održanoj sjednici Izvršnog odbora jednoglasno predložen, kao i sva tijela koje je Izvršni odbor predložio. Tako su prema svim prijedlozima jednoglasno izabrani:

Nadzorni odbor: Zlatko Kulušić, Josip Gulin, Andrija Španja

Stegovni sud: Neven Korica, Trpimir Lučić, Josip Pamuković

Arbitražni sud: Joško Reškov, Ivica Rajčić, Nicolas Alviž

Delegati u Skupštini HLS-a: Nediljko Dujić, Davor Gulin, Ivan Dželalija

Likvidator: Nediljko Dujić

 

U Izvršni odbor su izabrani predsjednici društava članica lovačkog saveza županije, a za dopredsjednika je izabran Ivan Dželalija, tajnika Joso Dujić, dok je blagajnik-rizničar Ivana Škugor. U stručne službe, odnosno u komisiju za izobrazbu su izabrani: Nediljko Dujić, Ivan Malenica, Ante Slamić, Željko Bralić, Davor Topić i Daria Kekelić, u komisiju za ocjenjivanje trofeja: Davor Topić, Jadranko Šuljak i Josip Gulin, u komisiju za lovno streljaštvo: Joso Dujić, Eduard Grcić, Joško Reškov, Mate Pamuković i Danijel Ćoran, te u komisiju za lovnu kinologiju Zvonimir Bandalo, Marin Ramljak, Josip Gulin, Krešimir Bubalo i Luka Marijan.

 

Na kraju je novi predsjednik lovačkog saveza Nediljko Dujić dao i riječ predsjedniku HLS-a Ivici Budoru, koji je svima čestitao na izabranim funkcijama i između ostalog naglasio: 

            – Moram napomenuti da je eto suradnja sa Upravom Hrvatskih šuma dobra, a to se samo tako potrefilo da je Nediljko predsjednik Uprave, (uz smijeh), pa su nam nastupi prema raznim ministrastvima i drugim stranama daleko jači. Kad dođe predsjednik kao najbrojnije lovačke asocijacije i predstavnik Hrvatskih šuma kao najveći pojedinačni lovoovlaštenik u RH, tako da rezultata već ima. Mi smo nedavno imali uspješnu skupštinu i ima puno aktivnosti, a što valja napomenuti su upravo te izmjene i dopune Zakona o lovstvu, promet, poljoprivreda, štete koje su doslovce veliki teret svim lovcima, nekima više nekima manje. Promet smo na neki način riješili i on će se pročistiti do kraja ovim izmjenama zakona. Uči će jedna stavka da ukoliko nije kriv lovoovlaštenik, odnosno nije imao organiziran skupni lov, a s druge strane vozač nije poštivao propise, da će svatko snositi svoj dio štete. Najvjerojatnije će se vozači prilikom produženja osiguravati i tako rješavati tu problematiku. Od 1. lipnja prošle godine kako smo preuzeli štete direktno, a ministarstvo ih financira i ovom priliko se moram zahvaliti ministrici koja se zalaže za to. U ovih godinu dana je četiri tisuće i šesto i nešto nameta, a obrađeno i isplaćeno je nešto preko 3.100. ukupno četiri i pol miliona eura šteta je isplaćeno. Sve štete koje su dokazane su isplaćivane bez obzira gdje i kad se dogodile, ali trebalo se raditi šteti nastaloj od divljači. Štete na poljoprivredi će također biti regulirane, ali poljoprivrednik treba sve svoje radnje obaviti, a i lovoovlaštenik. Ako nema ničije krivnje, naš je prijedlog bio da ide HLS, a Uprava za lovstvo misli da bi to trebale biti županije. Mi bi se rado maknuli od toga ali se bojim da će biti problem ako uđu županije u to, jer nemaju ljudi a i često nemaju poznavanja sa situacijom. Također naš je prijedlog da zakup za idući period produžetka ide na dvadeset godina, tako da se zaštite lovačka društva. Ove godine ćemo 05. kolovoza organizirati prvi memorijal u lovačkom trapu u spomen na pokojnog predsjednika Đuru Dečaka i bit će organiziran u Virovitičko-podravskoj županiji, a slijedeći će biti u županiji pobjednika memorijala – naveo je Predsjednik Ivica Budor i prisutnima još uputio neka događanja na nivou HLS-a, a posebno je naglasio da će i ove godine biti proslava Svetog Huberta i domaćin će biti Bjelovarsko-bilogorska županija.

Druženje se nastavilo u restoranu uz ugodnu diskusiju, naravno sve vezano uz lov i lovstvo.

Joško Erceg

Dizajn - TempraIT.