KAPITALCIMA NA DINARI NEMA KRAJA

2. ožujka 2022. LSSKZ Web objave

Koliko se dobro gospodari sa lovištima svako malo dolazi do izražaja lovačko društvo „Dinara“ iz Knina, na čelu sa predsjednikom Domagojem Pokrajčićem. Udruga gospodari sa dva državna i dva zajednička lovišta i u razgovoru sa članovima, svi imaju samo riječi hvale. U lovište se redovno unosi sve što je potrebno za prehranu divljači, a i nadzor lovišta je besprijekoran. Kada članovi hvale svoje vodstvo onda nije potrebno ništa dodati.
Naime, 16. siječnja 2022. godine, organiziran je lov u državnom otvorenom lovištu „Dinara“ XV/6 sa grupom od dvanaest lovaca. Pošto su se lovci raspodijelili na svoje „štandove“, melem za uši su bili zvukovi pasa u pogonu. Adrenalin na vrhuncu i samo se iščekuje na koga će divljač doći pa da ima sreću i istu odstrijeliti. Najsretniji, ali i precizan je bio Bože Bralić iz Dicma, na kojeg je došla grdosija preko 160 kila, na predjelu zvanom „Gnjile bare“. Bože je neizmjerno zahvalan trobojcu Sultanu u vlasništvu Darka Bilokapića, koji je iz susjednog revira divlju svinju dognao do njega. Nije prošlo niti deset minuta, Bože je imao još jedan susret sa divljom svinjom, još većom od odstrijeljene, ali pošto mu nije bila čista meta, nije htio niti pucati. Dalje od njega netko od kolega je pucao, ali nije bio te sreće kao Bože.
Nažalost slijedećeg vikenda trobojac Sultan je opet imao okršaj sa divljom svinjom i uza sve napore da ga se spasi u tome se nije uspjelo. Štete na psima, a posebno onima koji su „profesori“ u lovu na divlje svinje, su neizbježne i možemo Darku poželjeti da ima što više sultana u svom vlasništvu, a članovima „Dinara“ Knin, da budu sretni i precizni, jer kapitalaca ima.

 

Joško Erceg

Dizajn - TempraIT.