LIFE WILD WOLF

26. rujna 2023. LSSKZ Web objave

Konkretne akcije za očuvanje vukova divljim u antropogenim krajolicima Europe

 

U suradnji s Lovačkim savezom Šibensko – kninske  županije, u prostorijama kino sale u Skradinu, 20. rujna 2023. godine, a početkom u 17,00 sati održan je sastanak s više od 50 lovoovlaštenika na temu provedbe zajedničkih aktivnosti na projektu LIFE WILD WOLF. Ovaj projekt provodi 17 partnera iz 8 europskih zemalja s ciljem razvijanja stručne osnove i  stvaranja operativnih protokola sa provjerenom učinkovitosti. Krajnji cilj projekta je doprinos prikladnom upravljanju kritičnim situacijama približavanja vukova ljudima u naseljenim područjima.

Ovom prigodom sve prisutne u prepunoj kino dvorani o projektu su upoznali Slaven Reljić- Veterinarski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, Andrea Solić – HLS i Veterinarski fakultet, Neška Vukšić Končevski – HLS, te su između ostaloga naglasili:

Širenjem područja rasprostranjenosti vukova u državama Europe, prvenstveno onima koje su u prošlosti istrijebile vukove, pojavljivanje vukova blizu naselja postaje sve češće. To dovodi do okolnosti koje ljudi doživljavaju kao opasne, dok je razina stvarne opasnosti nepoznata. Malo je zemalja EU-a pripravno za rješavanje takvih situacija primjenom jasnih i provjerenih uputa.

Tijekom trajanja projekta usmjeriti ćemo se na smanjenje mogućnosti susreta, napada i križanja vukova i pasa te istraživanje povezanost stupnja križanosti i smjelog ponašanja vukova i križanaca, a biti će poduzete i akcije za uklanjanje i smanjenje uzroka koji privlače vukove blizu naselja poput ilegalnih odlagališta otpada.

Prije svega, potrebno je znati više o brojnosti vukova i razumjeti njihovu rasprostranjenost. Upravo je prikupljanje podataka o vuku bila glavna tema sastanka, uz dogovor o metodama i načinu prikupljanja informacija i podataka. Koordinaciju  uzorkovanja ovaj puta je preuzeo Hrvatski lovački savez u suradnji s 9 LSŽ u kojima je rasprostranjen vuk, te Veterinarski fakultet u Zagrebu. Podrška na terenu očekuje se i kroz mrežu Tragača koju koordinira nadležno Ministarstvo. Želja svih je dobiti što preciznije i brže odgovore, upravo zato će ovaj projekt omogućiti genetičko uzorkovanje i dodatno prikupljanje foto i video materijala (na adresu HLS-a: monitoring@hls.com.hr).

Poznavanje uloge vuka u prirodi je važno, kao što je važna i njihova uloga za zdravlje prirode. Poznato je da uz korisne uloge vuk može napraviti i štetu, no to nije razlog za njegovo istrebljenje. Potrebno je pravilno upravljati populacijom, osluškivati potrebe i uvažiti sve korisnike prostora i zainteresirane lokane zajednice, drugim riječima potrebno je bolje upravljanje populacijom vuka u Hrvatskoj i u pograničnim područjima, kako bi vuka dugoročno očuvali u divljini.

U pauzi predavanja svima prisutnima sukladno veličini lovišta podijeljeni su materijali za genetičko uzorkovanje – kit „Tragač“, a o upotrebi, odnosno korištenju istih svi su prije upoznati uz prezentaciju i video prilog. Za naprednije korisnike, omogućen je i pristup SMART aplikaciji u koju se mogu unositi svi znakovi prisutnosti vuka i u kojoj su označene i granice svih lovišta.

U sklopu predavanja nakon pauze svima se obratio profesor Tihomir Florijančić, s fakulteta Agrotehničkih znanosti Osijek, a sve vezano uz nažalost prisutnu Afričku svinjsku kugu na našim područjima, te o upotrebi olovne sačme. Teme su aktualne i svi su sa zanimanjem sve pratili, nadajući se da ASK neće doći do naših područja, a što se tiče olovne sačme u našoj županiji je dosta područja uz vodu, bilo da je to more, jezero ili rijeka, a na sve vode se uvjeti u lovu odnose jednako. Naglašeno je da se svako uočeno neobično ponašanje divljih svinja ili u najgorem slučaju ako se naiđe na strvinu, odmah sve prijavi nadležnoj veterinarskoj ustanovi, a što se tiče olovne sačme ista se ne smije nositi 100 metara blizu do gore navedenih voda. Problem je što na tržištu trenutno i nema u nabavi druge sačme, a valjda će je uskoro biti.

Na kraju je predsjednik HLS-a Ivica Budor sve prisutne pozdravio i zahvalio im što su u ovolikom broju došli kako bi se što bolje upoznali i sudjelovali u projektu. Naglasio je koliko je važno da svi odrade svoj dio posla kako bismo imali što bolje rezultate, a kako to i priliči na kraju je svim lovcima zaželio – dobru kob.

Joško Erceg

Dizajn - TempraIT.