Lovna kinologija i streljaštvo

LOVNA KINOLOGIJA

POPIS LOVNO – KINOLOŠKIH SUDACA:

  1. Dominik Dugopoljac – 099 – 4321710
  2. Zvonimir Bandalo – 091 – 5799565
  3. Ante Anić – Kremić – 091 – 5759036
  4. Andrija Španja – 091 – 8851701

Lovna kinologija – manifestacije

LOVNO STRELJAŠTVO

Natjecanje u streljaštvu – Unešić 2016.

Dizajn - TempraIT.