R. br. Ime i prezime Rezultat pucanja Ukupno
L. D. “Kamenjarka” Drniš
1. Ivan Mihaljević 10/15 22/30
12/15
2. Eduard Grcić 13/15 23/30
10/15
3. Ante Ponoš 12/15 27/30
15/15
4. Ante Vlaić 8/15 20/30
12/15
5. Ivan Vukorepa 8/15 20/30
12/15
6. Mate Pamuković 11/15 23/30
12/15
UKUPNO 115*

* Računaju se bodovi 5 najboljih natjecatelja u grupi

Dizajn - TempraIT.