R. br. Ime i prezime Rezultat pucanja Ukupno
L. D. “Skradin” Skradin
1. Ante Mihaljević 12/15 24/30
12/15
2. Josip Vlaić 9/15 18/30
9/15
3. Dragan Banić 5/15 17/30
12/15
4. Ivica Laća 11/15 16/30
5/15
5. Jurica Banić 11/15 20/30
9/15
6. Božo Pulić 9/15 15/30
6/15
UKUPNO 95*

* Računaju se bodovi 5 najboljih natjecatelja u grupi

Dizajn - TempraIT.