Nastavak provedbe konkretnih akcija projekta LIFE WILD WOLF

20. prosinca 2023. LSSKZ Web objave

Hrvatski lovački savez i Veterinarski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, u suradnji s Lovačkim savezom Šibensko – kninske županija održali su 13. prosinca 2023. godine sastanak u prostorijama županijskog lovačkog saveza u Šibeniku. Hrvatski partneri nastavljaju s provedbom konkretnih akcija projekta LIFE WILD WOLF. Prva godina projekta se bliži kraju, sve je više informacija i podataka s terena u Dalmaciji i dijelovima Hrvatske u kojima je stalno ili povremeno prisutan vuk.

Osim lovoovlaštenika, vrijedne informacije daje i lokalno stanovništvo, čuvari prirode, šumari i stočari, a svi zajedno ne dijele iste stavove, niti o rješenjima o korištenjupodručja, niti imaju jednako stajalište o populaciji i upravljanju vukom. Biti će zanimljivo istražiti moguća kompromisna rješenja.

Krajnji cilj projekta je doprinos prikladnom upravljanju kritičnim situacijama približavanja vukova ljudima u naseljenim područjima. Prije svega, potrebno je znati više o stanju populacije vukova i razumjeti moguće promijene u ponašanju. Upravo je tu ključna pomoć s terena, a posebno se očekuje od mreže tragača koju čine educirani dionici za provedbu nacionalnog programa praćenja stanja i ocjene velikih zvijeri (MINGOR), a od neodavno i  koordinatori iz sektora lovstva, odabrani predstavnici županijskih lovačkih saveza.  

Prikupljanje podataka o vuku krenulo je putem slanja foto i video materijala na adresu elektroničke pošte HLS-a (monitoring@hls.com.hr), no nalaženje uzoraka za DNA analizu nije lak posao. Članstvo Hrvatskog lovačkog saveza je brojno, no za uspješno prikupljanje velikog broja uzoraka presudno je znanje i vještina koja lovcima treba za ovaj zadatak. Uz 1% aktivnih lovaca moguće je dostići potrebnu količinu uzoraka.

Jedna od zanimljivosti projekta je testiranje efikasnosti zaštitnih prsluka za pse, lovačke i pastirske, a Hrvatska je prva zemlja na svijetu koja će provesti studiju o tome. Uz popis zainteresiranih lovaca s lovačkim psima, s dijelom vlasnika razgovaralo se o važnim činjenicama koje će utjecati na provedbu studije – broj dana lova s psima, vrste pasa, očekivanja od zaštitnih prsluka te je još jednom ispitan interes lovaca, ali i stočara, za testiranje prsluka na njihovim psima.

Konačno, nešto se ipak mijenja u populaciji vuka, nešto ga privlači iz divljine u naseljena područja – tijekom dva dana sastanka, zajednički su istraživali predstavnici HLS-a i VEF-a, obišli su i nadležni državni inspektorat, skloništa za nezbrinute životinje i prodiskutirali sve što potencijalno utječe na stanje populacije vuka.

Pozivaju se svi da prate rezultate projekta koji će se kontinuirano dijeliti sa svima.

​​​​​​​​​Joško Erceg

Dizajn - TempraIT.