PRIORITET RJEŠAVANJE PROBLEMA NALETA DIVLJAČI NA VOZILA

17. lipnja 2022. LSSKZ Web objave

O problemima koje imaju lovci i kako ih rješavati porazgovarali smo sa podpredsjednikom HLS-a Nediljkom Dujićem, koji prema Statutu HLS-a zastupa jug Hrvatske.

            – Gospodine Dujiću izuzetna mi je čast što vam mogu čestitati na izboru za

podpredsjednika HLS-a i moram vas odmah upitati kakvi su vam planovi vezano uz vašu funkciju?

Nakon Izborne skupštine na prijedlog aktualnog predsjednika gospodina Ivice Budora, ja sam izabran za jednog od podpredsjednika za regiju jug. Moj prvenstveni rad u tom timu zajedno sa predsjednikom je da riješimo krucijalna otvorena pitanja, koja su velika boljka za lovce. Prvenstveno čega smo se odmah uhvatili je problem šteta od naleta divljači na vozila, jer smo svjesni da je krajem svibnja istekla polica osiguranja. Nažalost na dva natječaja objavljena od strane ministarstva nije stigla niti jedna ponuda i znajući da će najvjerojatnije ići sve u tom pravcu, riješili smo privremeni model, da će ministarstvo osigurati sredstva za naknadu šteta, a HLS zajedno sa svojim članicama to provesti u djelo. Ovo je samo privremeno rješenje kako bi građani bili pravovremeno i pravovaljano obeštećeni. Naš krajnji cilj je izmjena Zakona, stavljanjem kroz auto osiguranje štete od naleta divljači na vozilo. Ovi sastanci koje smo u zadnjih mjesec dana održavali idu u tom pravcu i vjerujem da ćemo do kraja godine imati izmjene i dopune Zakona tako da se taj problem više za sva vremena riješi. Drugi problem koji nije riješen, a isto je veliki, su štete u poljoprivredi. Otvorili smo određene razgovore i imamo određene modele i već smo načelno sa resornom ministricom dogovorili da pokrenemo pilot projekt za određene županije, gdje imamo zabilježene veće štete u poljoprivredi, pa ćemo vidjeti kako će to funkcionirati pa da nam to bude u ovom mandatnom razdoblju tema. Također, cilj nam je da dođemo do modela kako koristiti europska sredstva za potrebe lovaca, udruga i HLS-a. Znamo model, trebamo se malo organizirati, da i mi koristimo sredstva kao i naše kolege diljem Europe. To su tri osnovne stvari koje će biti dio moga rada u predsjedništvu HLS-a.  isto tako određene specifičnosti pošto dolazim iz regije jug, koje „muče“ nas lovce sa ovog predjela. Zadnjih desetak godina u Dalmaciji je napravljen veliki iskorak po pitanju organizacije, provedbe lovstva.  Nama je prioritet lovni kalendar, jer moram napomenuti da u bivšoj državi lovni kalendar za određene vrste divljači nije isti u kontinentalnom dijelu i u Dalmaciji. Što se tiče nas u Dalmaciji i to mi je bitno da naglasim da europska sredstva moraju biti da se radi lovna infrastruktura, od lovačkih kuća, domova do streljana i drugih lovno tehničkih objekata gdje je Dalmacija deficitarna. Moram kazati da tradicija lova koja je u kontinentalnom dijelu se tek prije desetak godina preslikava na cjelokupan teritorij RH. Poseban naglasak je na program obrazovanja, da što više mladih ljudi položi lovački ispit, jer imamo generacijski problem, prosječna dob lovaca je sve veća iz godine u godinu. Dobar je pokazatelj ovdje kod nas u županiji da su se dosta mladih lovaca prijavilo za polaganje, a isto tako i druge županije imaju zavidan broj  mladih ljudi koji žele u lovce. Mlade ljude treba zainteresirati, ne samo kroz lov, nego i kroz natjecanja i sve ostale aktivnosti, jer je to jedini način da tradiciju lova održimo u Hrvatskoj.

            – Kolege lovci, barem sa kojima imam kontakt su vam izuzetno zahvalni na polici koju smo imali do sada, jer su svjesni da je vaš angažman po tom pitanju preko Vlade RH, a vidimo da ne stojite na tome i da ćete nastojati da se taj problem riješi na zadovoljstvo svih jednom zauvijek. Podržavaju li vas vaše kolege u HLS u tome?

            Ja sobno nailazim na podršku kolega s kojima komuniciram. Ja sam timski igrač. Na prijedlog predsjednika Budora ja sam izabran na mjesto podpredsjednika i ja sam prihvatio da budem u tom timu. Moje bogato iskustvo u javnoj upravi, poznajem sustav, ljude, mehanizme i alate i bilo bi šteta ne iskoristiti sve to za dobrobit svih hrvatskih lovaca. U tom pravcu sam se stavio na raspolaganje predsjedniku Budoru, da maksimalno pomognem gdje mogu pomoći.

            – Imate li podršku kolega iz regije jug, odnosno Dalmacije?

Mi smo i prije izborne skupštine bili jedinstveni oko podrške aktualnog predsjednika Budora. Naravno da smo se i sastajali i dogovarali i donijeli smo zajedničku odluku u podršci predsjednika Budora. Predsjednik je donio odluku da će mene predložiti za podpredsjednika regije jug i dobio sam jednoglasnu potporu skupštine, što znači da nema sumnje da zajedno možemo raditi. Cilj je odraditi ovaj mandat kvalitetno i mora postojati rezultat rad. Hrvatski lovac mora se pripremiti na jednu vrlo bitnu stvar, a vrlo brzo će doći, produljenje koncesija i zakupa lovišta koji dolaze kroz tri do sedam godina. Ako želimo sačuvati hrvatsko lovstvo u ovom modelu i tradiciji mi moramo danas raditi na tome. Vjerujem i znam da nema zapreka da možemo razgovarati sa resornim ministarstvima vezano uz lovstvo. Dogovorili smo se da ponovno vratimo i suradnju sa ministarstvom turizma. Sa resornom ministricom smo dogovorili sastanak, negdje iza turističke sezone, jer nedopustivo je da se hrvatsko lovstvo kroz brošure ne nudi kao turistička ponuda. Mi imamo jako dobru ponudu, koja je nekad i funkcionirala, ali nažalost zadnjih godina to se nije baš provodilo. Kontakte koje ostvarujem zajedno sa predsjednikom idu u tom pravcu. Tako da budemo i sudionici turističkih sajmova koje organizira RH diljem svijeta. To možemo napraviti.

            – Kakvo vam je mišljenje o našim izdanjima Lovačkog vjesnika i Dobre kobi, koji su vezani za nas lovce?

Što se tiče Lovačkog vjesnika mislim da je jako dobar i dobro koncipiran i ono što je bit odgovara na pitanja nas lovaca. Što se tiče Dobre kobi, ona bi trebala ipak doživjeti određene promjene. Mi imamo dva biltena, a po meni bi Dobra kob trebala biti sasvim drugačiji lovački bilten, koji će biti na tržištu i ako se malo koncepcijski uredi da će se biti interesa i da će se moći prodavati na kioscima.

            – Nedavno je bila skupština lovačkog saveza Splitsko-dalmatinske županije, jesu li vas kolege pozvali na tu skupštinu?

Nažalost bio sam spriječen i nisam mogao biti na toj skupštini.

 

Zahvalili smo se gospodinu Nediljku Dujiću na izdvojenom vremenu i željno iščekujemo kako će se ove ideje sadašnjeg rukovodstva HLS-a na čelu sa predsjednikom Ivicom Budorom i njegovim timom riješiti na zadovoljstvo svih članova HLS-a.

 

 

Joško Erceg

Dizajn - TempraIT.