REDOVNA SKUPŠTINA LOVAČKOG SAVEZA ŠIBENSKO-KNINSKE ŽUPANIJE

17. lipnja 2022. LSSKZ Web objave

  1. lipnja u 19 sati sazvana je redovna skupština lovačkog saveza Šibensko-kninske županije u prostorijama restorana „Atrium“. Pošto su izabrana sva tijela kako bi skupština mogla nesmetano nastaviti sa radom, a verifikacijska komisija utvrdila da je prisutan 21 od 31 člana iste, predsjednik Nediljko Dujić je odmah na početku uz sve prisutne minutom šutnje odao počast nedavno preminulom predsjedniku HLS-a Đuri Dečaku i svim članovima koji više nisu sa nama.

Materijale za skupštinu svi su članovi dobili prije i sve se moglo bez ijedne dodane točke dnevnog reda nastaviti sa radom. Svi izvještaji bilo NO-a ili financijski jednoglasno su prihvaćeni. Utvrđeno je da je lovački savez 2021. godinu završio sa gubitkom od 69.781,06 kuna i isti se podmirio iz vlastitog fonda. Treba napomenuti da je najviše razlog ovakvom završnom računu pozajmice lovačkim udrugama kako bi podmirile sudske troškove, odnosno presude koje su donijete na njihovu štetu. Savez je udruga i sindikat lovaca i moramo raditi da sve udruge opstanu, pa tako moramo i davati pozajmice našim članicama – naglasio je Dujić. Jedini smo savez gdje predsjednik, a niti tajnik nemaju nikakvu novčanu naknadu za svoj rad u društvu, za razliku od drugih saveza u RH. Isto tako jedini smo savez u kojem je naša članarina 100 kuna, a savez koji je nama najbliži po članarini nije ispod 200 kuna.

Predsjednik je nazočne upoznao sa novom situacijom vezano uz policu osiguranja koju smo do 01 lipnja imali preko HLS-a, te da je aktivno sudjelovao 2018. godine da do nje dođe sa tadašnjim ministrom Tolušićem. Nažalost na već drugi natječaj nitko se do sada nije javio od osiguravajućih kuća za osiguranje, premda je u prvom bilo 40 milijuna, a u drugom čak 57 milijuna namijenjeno za tu svrhu. Procjene osiguravajućih kuća su veće i zato se nitko nije javio. Dujić je upoznao sve prisutne da će HLS privremeno preuzeti naknadu štete, a da će sredstva dati ministarstvo poljoprivrede. U ovom mandatu je cilj riješiti štetu od naleta divljači na vozilo i sve ide u tom smjeru da se napokon to riješi od iduće godine kad bi vozač produžio policu obveznog osiguranja da ima i stavka nalet na divljač, naravno ukoliko to želi. Trenutno postoji obrazac „Prijava štete“ preko HLS-a i oštećenik je dužan isti ispuniti i dostaviti u HLS.

Jednoglasno je prihvaćen i prijedlog da se svakoj udruzi u savezu pomogne financijski sa najmanje 2.500 kuna za izradu pojilišta, ali naravno da se za to treba podnijeti pismeni zahtjev i sve treba biti dokumentirano. Bal za sada još nije moguće organizirati, a tu manifestaciju nikako ne smijemo ukinuti. Skupština je završila sa velikom nadom da se jednom zauvijek riješi pitanje problema u lovačkim udrugama vezano uz nalet divljači na vozila, ali i štete od divljači u poljoprivredi.

Joško Erceg

Dizajn - TempraIT.