REDOVNA SKUPŠTINA LOVAČKOG SAVEZA ŠIBENSKO-KNINSKE ŽUPANIJE

15. prosinca 2023. LSSKZ Web objave

Već tradicionalno održavanje redovne skupštine lovačkog saveza Šibensko-kninske županije u prosincu, održano je u restoranu „Atrium“ 11. prosinca sa početkom u 18,00 sati. Po običaju skupštinu je otvorio predsjednik Nediljko Dujić i odmah zatražio od svih prisutnih da minutom šutnje odaju počast svim svojim članovima koji više nisu sa nama. Skupština je nastavila sa radom pošto su izabrana sva tijela koja su potrebna, a komisija za verifikaciju je utvrdila da je skupštini pristupilo 23 od 30 pozvanih, s tim da je petoro članova već prije opravdalo izostanak zbog zdravstvenih razloga.

            Predsjednik Nediljko Dujić je nastavio po dnevnom redu koji je jednoglasno prihvaćen, a na dnevnom redu se prvo našla visina članarine za 2024. godinu. Odmah je upoznao  sve prisutne, da je i savezna članarina na nivou HLS-a prije neki dan na posljednjoj sjednici koju su imali izglasana da će biti 45 eura. Još jednom je naglasio kako je lovački savez Šibensko-kninske županije do sada imao najmanju članarinu u iznosu od 100 kuna, ali ako želimo biti savez koji mora gledati u budućnost i biti stalno tu za sve svoje članove onda i mi moramo promijeniti visinu članarine – naglasio je. Iz razgovora sa kolegama iz drugih lovačkih saveza vidljivo je da ima različitih iznosa, a prijedlog je da se članarina lovačkog saveza županije povisi na 25 eura. Između ostaloga moramo biti svjesni da lov nije socijala i da svaki lovac koji to želi mora biti svjestan da lov i košta. U raspravi je još bilo prijedloga da se i članarina poveća na 30 eura, ali ipak na kraju je jednoglasno prihvaćen prijedlog da članarina lovačkog saveza županije bude 25 eura. Iz svega proizlazi da kompletna savezna članarina, HLS-a i županijska, svakog člana lovačke udruge iznosi 70 eura i da istu treba uplatiti u veljači 2024. godine.

            Što se tiče financijskog plana za slijedeću godinu, isti se u prijedlogu koji su dobili svi prisutni na skupštini, mijenja i  povećava za iznos povećanja savezne članarine, a sve druge stavke iz prijedloga ostaju iste. Financijski plan je jednoglasno prihvaćen.

            Kod programa rada za 2024. godinu predsjednik je dao riječ tajniku saveza Josi Dujiću koji je prije svega upoznao sve što se sve napravilo kroz 2023. godinu. Nakon dulje stanke koja je bila zbog svima nam poznatih razloga, uspješno je organiziran lovački bal i opet se tražilo mjesto više kako bi se zadovoljili „apetiti“ svih zainteresiranih. U savezu je u tri navrata organizirano polaganje lovačkih ispita i od svih prijavljenih je položilo 38 polaznika i 2 lovočuvara. Tu se obratio i jedan od predavača i član ispitne komisije Nediljko Dujić i objasnio da je bilo kandidata koji su jednostavno došli na ispit, a da o lovu i lovstvu nisu imali pojma. Takvi kandidati nam ne trebaju, ipak lovac može biti samo onaj tko zna što je to lov i lovstvo. U prijedlogu je da se opet vrati jednogodišnje stažiranje u lovačkoj udruzi prije pristupa polaganju lovačkog ispita. Tajnik Joso Dujić je dalje nastavio sa radom u 2023. i naglasio da su organizirali na nivou saveza i ocjenjivanje trofeja, te da se uključilo u program LIFE WILD WOLF, odnosno u praćenje vuka na teritoriju naše županije u organizaciji HLS-a i ministarstva. Sada će se uključiti i u praćenje brojnog stanja kamenjarki grivni, te je na kraju svima podijeljen materijal za uzimanje uzoraka. Kroz tekuću godinu je organizirana klapa Sv. Hubert i klapi i svim članovima IO-a su nabavljena nova svečana odijela. Financijski se pomoglo svim udrugama koje su bile u problemima, a isto tako LD Šibenik za izgradnju doma i LD Sokol iz Vodica zbog štete nastale od požara. Po prvi put je ekipa iz naše županije ostvarila zapažen uspjeh na takmičenju u streljaštvu, osvojivši treće mjesto i treba i dalje biti uz njih i podržavati ih. Aktivno smo sudjelovali u proslavi Sv. Huberta u Bjelovaru, kao i uvijek do sada. Uspješno smo organizirali nabavu zeca iz Mađarske i sita bi trebala biti realizirana kroz drugu polovicu siječnja 2024. godine – naglasio je Joso Dujić. Povrat sredstava koja su lovačke udruge zatražile od županije, a sve preko natječaja za unapređenje lovstva u Šibensko-kninskoj županiji će biti 21. prosinca uz potpisivanje ugovora sa županom. Pošto zbog svojih velikih obveza član županijskog povjerenstava iz redova lovaca, Nediljko Dujić više  ne može biti, umjesto njega je izabran tajnik saveza Joso Dujić. Ma kraju je i program rada za 2024. godinu jednoglasno prihvaćen.

            Nediljko Dujić je još jednom apelirao na sve prisutne da se aktivno uključe u praćenje brojnog stanja vuka na području naše županije, ali i mješanaca -vukopasa. Probalo se da se u ovaj projekt uključe i stočari, jer su oni pa možemo sigurno kazati svakodnevno na terenu i na kraju krajeva pretrpe velike štete od vukova, ali iz uz to što se naknada za štetu poduplala, nitko se nije javio. Na kraju su svi upoznati sa tim da će se lovački bal u slijedećoj godini održati 03. veljače (subota), a eventualno ukoliko dođe do nekih promjena svi će biti na vrijeme upoznati.  Na kraju skupštine savez je dodijelio dugogodišnjim svojim članovima IO-a, skupštine i lovačke ispitne komisije, zaslužena lovačka odlikovanja, pa su odlikovanje I reda dobili: Neven Korica i Nediljko Relota, odlikovanje II reda: Jurica Vlaić, Davor Topić, Jure Teskera, Ante Guteša, Goran Jabuka, Ivan Dželalija, Mario Bilać, Zvonko Lacmanović, Trpimir Lucić, Marin Ramljak, a odlikovanje III reda: Joso Dujić, Joško Reškov, Josip Pastuović, Zlatko Kulušić, Nicolas Alviž, Željko Bralić, Ante Slamić i Ivan Malenica.

Ugodno druženje i razgovor je nastavljen poslije skupštine uz domjenak u navedenom restoranu „Atrium“.

Joško Erceg

 

 

 

Dizajn - TempraIT.