Seminar o praćenju vukova

20. svibnja 2016. vpalinic VukWeb objave

U četvrtak 19.05.2016. u prostorijama županiskog Lovačkog saveza održan je seminar pod nazivom “Jačanje uloge čuvara prirode i djelatnika stručnih službi u monitoringu NATURA 2000 vrsta – Monitoring vuka i risa u kontinentalnoj, alpinskoj i mediteranskoj biogeografskoj regiji Hrvatske“ u organizaciji Hrvatske agencije za okoliš i prirodu.

Uvodno predavanje je održala mr. Jasna Jeremić, dr.vet. med. u kojem se osvrnula na trenutno stanje vukova u Hrvatskoj kao što su trenutna populacija i prihvatljivi socijalni kapacitet u Hrvatskoj. Također, predavačica je upoznala prisutne s nadolazećim projektom DNK analize vukova, subvencioniranog od strane Europske unije.

Poslije je prof. dr. sc. Josip Kusak održao predavanje „Standardi za monitoring velikih zvijeri u Hrvatskoj“, s ciljem edukacije lovaca o praćenju divljih životinja te koji su načini provođenja monitoringa, ponajviše snimanjem i uzimanjem uzoraka DNK s ciljem praćenja kretanja vukova.

Cilj projekta je određivanje rubnih areala vukova te utvrđivanje ukupne njihove populacije na području Republike Hrvatske.

Pri završetku seminara, predavači su podijelili materijal za uzorkovanje koji je sastoji od epruvete s konzervansom i špatulicama, kao i promotivne majice.

Dizajn - TempraIT.