R. br. Ime i prezime Rezultat pucanja Ukupno
L. D. “Šibenik” Šibenik
1. Mate Budimir 7/15 20/30
13/15
2. Andrija Španja 8/15 14/30
6/15
3. Neven Jurković 12/15 23/30
11/15
4. Mario Junaković 7/15 14/30
7/15
5. Damir Škugor 9/15 15/30
6/15
6. Joško Bačelić 12/15 23/30
11/15
UKUPNO 95*

* Računaju se bodovi 5 najboljih natjecatelja u grupi

Dizajn - TempraIT.