USPJEŠAN POČETAK GODINE LOVA NA PREDATORE

31. siječnja 2023. LSSKZ Web objave

Pošto je za ovu lovnu godinu završio lov na zeca, lovci LD „Šibenik“ su organizirali lov na predatore. Odmah prvu nedjelju, točnije 29. siječnja 2023., na predjelu lovišta Mučići, zajedno sa svojim vjernim pratiteljima, koji su pronašli divljač i besprijekorno odradili svoj „dio posla“. Lov je bio jako uspješan što je vidljivo i sa snimke, nastradala su dva čaglja. Ovom prilikom grupu koja je u kontinuitetu uspješna u lovu na predatore, pojačalo je i nekoliko mladih lovaca, ali odstrel je ipak ovaj put pripao iskusnijim članovima, i to Jošku Petrini i Mladenu Mrdeži. Samo tako naprijed.

Joško Erceg

Dizajn - TempraIT.