Uspješna hajka LD Šibenik u Jadrtovu

6. lipnja 2021. LSSKZ Web objave

Dana 16.05.2021. na području LD Šibenik, u Jadrtovcu je održana uspješna hajka.

Dizajn - TempraIT.