VRIJEDNI PROMINJANI

14. ožujka 2022. LSSKZ Web objave

Drugi vikend u ožujku vrijedni članovi lovačkog društva „Promina“ Oklaj, na čelu sa predsjednikom Zvonimirom Bandalom, odlučili su iskoristiti lijepo vrijeme za radove u poljoprivredi. Naime, odlučili su mjesta na kojima su prije bile remize, izorati i zasaditi na njima 300 kilograma zobi. Pozivu se odazvalo deset članova, te su uz svoje traktore i gorivo prionuli poslu. Treba pripremiti nešto više od 2000 m2, na tri lokacije u lovištu, i to Oklaj, Luka i Bogatić prominski. Kad svatko odgovorno prione svom dijelu posla, onda nema nikakvih problema da posao završi sa uspjehom, a nakraju da se nastave družiti pored oranice uz malu okrepu, koju su zaslužili. Sada samo da bude i kiše da na nasadima bude što bolji prinos.

 

 

Joško Erceg

Dizajn - TempraIT.